Badanie wody pitnej według wymagań sanepidu

Badanie wody

Jakość wody – tylko ekspertyza laboratoryjna jest wiarygodna!

Stopień zanieczyszczenia wody można oceniać na wiele sposobów, np. wizualny. Choć niekiedy skuteczny, to jednak nie dostarczy dokładnej informacji o bakteriach i zanieczyszczeniach. Jedynym obiektywnym sposobem kontroli wody jest jej przebadanie w profesjonalnym laboratorium według akredytowanych metod. Tylko na podstawie tak uzyskanej ekspertyzy, spełniającej normy ustalone przez odpowiednie ustawy i rozporządzenie, można się dowiedzieć, czy woda jest bezpieczna i zdatna do picia. W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe badanie wody pitnej, które jest wykonywane według standardów honorowanych przez Sanepid,w akredytowanych laboratoriach.

Profesjonalne badania wody – Bielsko Biała i cała Polska

Wykonujemy akredytowaną analizę wody zgodnie ze standardami przyjętymi przez Sanepid. Naszym klientom gwarantujemy:

- miłą i kompetentną obsługę
- pełny profesjonalizm
- krótkie terminy
- atrakcyjne ceny
- dogodne godziny poboru (od 7:00 do 18:00)
- bezpłatne doradztwo
- atrakcyjne rabaty 

Naszą ofertę kierujemy m.in. do: 

- klientów indywidualnych
- przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych
- zakładów produkcyjnych
- ośrodków rekreacyjnych, hoteli
- szkół, przedszkoli

Cennik 


Poniższa analiza wody to tzw. monitoring kontrolny. Jest to zakres badań wymagany normami i stanowi podstawowe, najczęściej wykonywane badanie według standardów przyjętych przez Sanepidy w całej Polsce oraz poszerzony o parametry fizykochemiczne(żelazo, mangan, twardość) będące najczęstszą przyczyną złej jakości wody w indywidulanych ujęciach.

Cena badania zawiera: przyjazd (do 50 km od Bielska-Białej), ustalenie miejsca poboru, pobór do specjalnych pojemników, transport do laboratorium, analiza wody, opracowanie i dostarczenie wyników, fachowe porady.

 Zakres  Cena
 Monitoring kontrolny fizykochemia+mikrobiologia
 339 zł
 Badanie fizykochemiczne:
- mętność
- barwa
- zapach
- odczyn
- żelazo ogólne
- mangan
- amoniak/jon amonowy
- azotany
- przewodność
- twardość ogólna
 239 zł
 Badanie mikrobiologiczne:
- liczba bakterii grupy coli
- liczba Escherichia coli
- Enterokoki kałowe
- Clostridium perfrigens (dla wód powierzchniowych)     
 199,99 zł   

O
ferowane przez Nas badania wody wykonywane są w laboratoriach akredytowanych i uznawanych przez PSSE (Sanepid). Dzięki temu mamy pewność wysokiej jakości oraz otrzymujemy wiarygodne wyniki. W codziennej pracy wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie laboratorium, z którym współpracujemy. W swych działaniach dążymy do zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych usług, laboratorium  posiada  system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. Nr 61, poz. 417) laboratorium uzyskało zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i tym samy może pobierać próbki i prowadzić badania w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia.

Obecnie zakres wykonywanych analiz obejmuje łącznie kilkadziesiąt parametrów oznaczanych w próbkach wody i ścieków. Ciągle rozwijamy naszą działalność oferując coraz szerszy zakres badań, dostosowany do aktualnych wymagań prawnych związanych z monitoringiem wód uzdatnionych, powierzchniowych oraz ścieków.
Hydrochemia uzdatniamywode econet uzdatnamywode Hydrochemia uzdatniamywode econet Rempomp Rempomp