Dezynfekcja wody pitnej

Woda to rzecz, bez której nie wyobrażamy sobie funkcjonowania na co dzień. Równie ważna jest jej dezynfekcja, dotycząca nie tylko wody pitnej, ale również tej, którą wykorzystuje się także w przemyśle np. farmaceutycznym, spożywczym. Chodzi tu zarówno o wodę użytkową, jak i procesową. Dezynfekcji podlega również woda w systemach chłodniczych czy w basenach kąpielowych. Przy wyborze metody dezynfekcji zwraca się również uwagę na aspekt ekologiczny, aby była ona przyjazna środowisku, oraz ekonomiczny – aby była skuteczna i niedroga.

Dezynfekcja wody pitnej, przemysłowej i innej może być przeprowadzona metodami takimi jak:

  • chlorowanie,
  • ozonowanie,
  • dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym (UV),
  • woda termalna,
  • sterylna filtracja,
  • powolna filtracja piaskowa,
  • dozowanie srebra,
  • dwutlenek węgla.

Wody powierzchniowe i podziemne mogą zawierać wirusy, bakterie, pasożyty i inne organizmy. Tymczasem zgodnie z przepisami woda do picia i na potrzeby gospodarcze powinna spełniać określone wymagania bakteriologiczne. Dlatego właśnie poddawana jest dezynfekcji, której celem jest zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych, a także zapobieżenie ich ponownemu rozwojowi w sieci wodociągowej.

Chlorowanie – najtańsza i najbardziej powszechna metoda

Najtańszą i najbardziej popularną metodą dezynfekcji wody jest chlorowanie. Do wody dodaje się chloru gazowego albo ewentualnie podchlorynu sodu lub podchlorynu wapnia. Proces dezynfekcji wody tą metodą powinien trwać minimum 20 minut, a jego skuteczność uzależniona jest w głównej mierze od wartości pH. Chlorowanie jest pewnym sposobem oczyszczania wody, jednak jego efektem jest gorszy smak i specyficzny zapach wody. Dlatego często wykonuje się jeszcze dechlorację wody na węglu aktywnym.

Ozonowanie – najsilniejszy środek dezynfekujący

Do najsilniejszych środków dezynfekujących i utleniających należy ozon. Niszczy znajdujące się w wodzie bakterie i drobnoustroje znacznie szybciej niż chlor, a jednocześnie nie zmienia jej smaku i zapachu. Jednak ma bardzo krótką trwałość, bo rzędu kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Dodatkowo jego efektywność zależy od pH wody i jej temperatury, czyli im pH jest wyższe, tym mniejsza jest trwałość ozonu. Mniej skuteczny jest więc w uzdatnianiu wody silnie zanieczyszczonej bakteriologicznie. Ozon najczęściej wykorzystywany jest jako środek dezynfekujący w procesach wytwarzania wody stołowej, w uzdatnianiu wody w obiegach chłodniczych oraz w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.

Dwutlenek chloru – silniejszy od chlorowania

Dwutlenek chloru – z racji tego, że jest silniejszym środkiem dezynfekującym – coraz częściej w procesach uzdatniania wody zastępuje chlor. Jego skuteczność natomiast nie zależy od wartości pH wody, a wprowadzony do niej nie wywołuje powoduje ubocznych związków chlorowcowych. Tym, co jeszcze odróżnia go od chloru, jest to, że w przeciwieństwie do niego powoduje rozkład biofilmów, które tworzą się w rurociągach i zbiornikach. Jest więc bardziej efektywny w zapobieganiu skażeniu Legionellą. Dwutlenek chloru stosuje się do dezynfekcji wody pitnej, wody procesowej i użytkowej w przemyśle napojów oraz spożywczym, a także do uzdatniania wody chłodniczej oraz ścieków.

Dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym (UV) – bez zmiany parametrów wody

Wśród fizycznych metod uzdatniania wody znajduje się dezynfekcja UV. Polega ona na poddawaniu wody oddziaływaniu promieniowania ultrafioletowego krótkiego zakresu. Podczas oczyszczania wody zniszczone zostają zarodniki, ale nie zmieniają się jednocześnie parametry wody, ani nie pogarsza jej smak czy zapach. Dezynfekcja wody promieniami ultrafioletowymi ma zastosowanie najczęściej w uzdatnianiu wody pitnej, ścieków, wody procesowej i serwisowej oraz przemyśle.

Dozowanie srebra – nasycanie wody jonami srebra

Uzdatniać wodę można również poprzez dodawanie do niej jonów srebra do koncentracji 0,05 do 0,1 mg/l. Ich zadaniem jest niszczenie zarodników, a czas oddziaływania wynosi kilka godzin. Nie jest to zbyt popularna metoda. Najczęściej stosowana jest do dezynfekcji wody pitnej na statkach. Ta technologia wykorzystywana jest także jako pomocniczy środek dezynfekujący w przypadku katastrof.

Sterylna filtracja – głównie w medycynie i farmacji

To metoda, która wiążę się z wysokimi kosztami. Dlatego najczęściej ma zastosowanie głównie w medycynie i farmacji. Technika ta opiera się na specjalnych membranach do ultrafiltracji o wielkości porów < 0,5 µm, które są dezynfekowane w regularnych odstępach czasu. Proces sterylnej filtracji w wersji uproszczonej ma miejsce w gospodarstwach domowych, w których stosowane są małe filtry do wody pitnej.

Dezynfekcja wody metodą termiczną – wysoka energochłonność

Uzdatnianie wody za pomocą metody termicznej jest procesem bardzo skutecznym. I nie ma w nim znaczenia ilość i jakość wody. Dezynfekcja wody metodą termiczną jest jednak bardzo energochłonna – woda musi być bowiem podgrzana do minimum 75 ºC. Dlatego wiąże się z kosztami. Najczęściej ta technologia wykorzystywana jest do walki z Legionellą w systemach wody ciepłej. Dezynfekuje się też tak systemy rurowe w farmacji i przemyśle spożywczym, ścieki z laboratoriów mikrobiologicznych lub zagrożonych oddziałów klinicznych.

Powolna filtracja piaskowa – uzdatnianie ścieków i wody pitnej

Proces powolnej filtracji piaskowej, przy prędkości filtracji 0,1 m/h, powoduje, że znaczna część ilości zarodników zostaje zredukowana. Tę metodę stosuje się głównie w uzdatnianiu ścieków oraz wody pitnej. Ponieważ jednak wymaga dużej powierzchni filtracji i sporych zabiegów serwisowych, filtry powolne są coraz rzadziej użytkowane.

O wyborze konkretnej metody dezynfekcji wody decyduje wiele różnych parametrów. Dlatego jest ona dopasowywana optymalnie dla każdego klienta. Nasi specjaliści doradzają więc zawsze indywidualne rozwiązanie, biorąc pod uwagę skuteczność danej metody oraz jej opłacalność.