czyszczenie studni

Czyszczenie i dezynfekcja studni

Zadbaj o czystość wody pitnej

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że studnia tak jak wiele innych urządzeń i obiektów w gospodarstwie domowym, wymaga regularnych przeglądów. Co pewien czas, każdą studnię należy wyczyścić i zdezynfekować ! Oczywiście interwały serwisowe należy dostosować do rodzaju ujęcia, intensywności użytkowania oraz uwarunkowań geologiczno – klimatycznych. Należy jednak pamiętać, że poprawnie wyczyszczona zdezynfekowana studnia znacznie przyczynia się do utrzymania wysokiej jakości wody do spożycia (pitnej).

Dlaczego należy regularnie czyścić studnie?

Woda w studni z biegiem czasu ulega zanieczyszczeniu. Jednym ze źródeł zanieczyszczenia jest gleba napływająca do studni wraz z wodą. Z czasem tworzy ona na dnie studni warstwę mułu, który jest pożywką do rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych. Zamulenie studni prowadzi do pogorszenia się jakości wody oraz zmniejsza wydajność studni. Ponadto na ścianach studni oraz instalacji powstaje warstwa biofilmu będącego źródłem niebezpiecznych związków i bakterii.

Aby utrzymać wysoki poziom czystości studni niezbędne są czynności polegające na monitorowaniu i ocenie czystości sanitarnej ujęć. Wszystkie ujęcia wody do spożycia (pitnej) wymagają regularnego czyszczenia i dezynfekcji. Zaleca się czyszczenie i dezynfekcje studni wraz z badaniem wody minimum co dwa lata a najlepiej raz na rok.

Usługa dezynfekcji i czyszczenia studni obejmuje:

 • wypompowanie wody ze studni
 • wybranie warstwy mułu i osadów (do 50 cm)
 • oczyszczenie mechaniczne (szczotkowanie)
 • czyszczenie chemiczne (najdokładniejsze czyszczenie cembrowiny)
 • uzupełnienie lub wykonanie podsypki żwirowej (specjalnym żwirem filtracyjnym)
 • dezynfekcja studni wg  zaleceń PSSE (Sanepidu)
 • dezynfekcja instalacji wody pitnej w budynku
 • dezynfekcja wody studziennej po usłudze
 • drobne naprawy

To warto wiedzieć

Po stronie Klienta leży jedynie udostępnienie prądu oraz wskazanie miejsca na wypompowanie wody i składowanie odpadów. Dezynfekcja instalacji i wody w studni powoduje  kilkunasto- godzinną przerwę w dostawie wody.

Drobne naprawy wykonujemy bezpłatnie w czasie trwania usługi (w ramach możliwości technicznych) najlepiej poinformować Nas o nich z odpowiednim wyprzedzeniem.

Badanie wody proponujemy wykonać po upływie około tygodnia od dezynfekcji, gdyż pobór bezpośrednio po usłudze wody z zawartością chloru może nie być wiarygodny. Płukanie instalacji  i wypompowanie studni po chlorowaniu prowadzi Klient we własnym zakresie – najlepiej przez instalację, do zaniku zapachu chloru.

Uszczelnienie studni wykonujemy nowoczesnym materiałem cementowym, szybkoschnącym. Materiał jest gotowy do zalania wodą w ciągu kilkunastu minut.

Może się zdarzyć sytuacja, gdy napływ wody będzie tak duży, iż nie będzie dało się przeprowadzić pełnego procesu czyszczenia. W takim razie możliwe jest: odstąpienie od wykonania usługi, bez ponoszenia kosztów lub zmniejszenie zakresu usługi, a co za tym idzie jej ceny bądź powtórzenie usługi.

Czasem zdarza się sytuacja, iż po wypompowaniu wody i wykonaniu czyszczenia woda napływa bardzo powoli lub przez kilka dni bardzo słabo. Nie jest to sytuacja, którą możemy przewidzieć. Jest to ściśle zależne od wykonania studni i warunków hydrogeologicznych. Zdarzają się również sytuacje gdzie po uszczelnieniu studni bardzo wydatnie zmniejszyła się jej wydajność. Jest to spowodowane zasilaniem studni przez napływ boczny. Dlatego decyzję o uszczelnieniu zawsze konsultujemy z Klientem.

Standardowo nie stosujemy mycia ciśnieniowego (np. Karcherem) gdyż jest to szkodliwe dla powierzchni cembrowiny studni i powoduje uszkodzenie uszczelnień oraz wzrost szorstkości powierzchni, co sprzyja wzrostowi biofilmu oraz wzmaga procesy korozyjne betonu. Skuteczność czyszczenia wysokociśnieniowego jest także dyskusyjna. Ponadto w przypadku użycia wody pod wysokim ciśnieniem dochodzi do rozpylenia aerozolu, który zawiera szkodliwe dla zdrowia pracowników bakterie.

Czyszczenie studni zawsze musi być połączone z dezynfekcją. Każde wejście człowieka do studni wymaga jej dezynfekcji. Czyszczenie studni zasadniczo nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. Czyszczenie i dezynfekcja chemiczna ma pozytywny wpływ na wydajność studni, czystość mikrobiologiczną, poprawia zapach, barwę i często smak wody. Może przyczynić się do nieznacznej poprawy parametrów fizykochemicznych.

Kiedy i jak często należy czyścić studnię?

 • minimum raz w roku
 • jeśli woda stała się mętna
 • smak wody wydaje Ci się dziwny
 • woda ma nieprzyjemny zapach (szczególnie siarkowodoru,w takim wypadku trzeba reagować bardzo szybko)
 • po umyciu masz podrażnioną skórę
 • woda pozostawia rdzawe ślady na przyborach sanitarnych lub praniu
 • woda pozostawia nalot na armaturze lub naczyniach
 • po powodzi lub zalaniu studni
 • w przypadku, gdy studnia była długo nieużywana
 • po każdorazowym wejściu człowieka do studni
 • w przypadku zatrucia lub innych niepokojących objawów

Oferujemy ponadto:

 • badanie wody
 • uszczelnianie studni
 • dobór pomp i osprzętu dodatkowego wraz z rurociągiem tłocznym
 • montaż pomp i zestawów hydroforowych
 • uzdatnianie wody (dobór, dostawę, montaż i serwis stacji uzdatniania wody)
 • dobór, dostawę i montaż  promienników (lamp) UV
 • czyszczenie i dezynfekcja instalacji wody pitnej
 • czyszczenie chemiczne instalacji grzewczej (odkamienianie)
 • chemiczną regenerację studni wierconych
 • wykonanie obudowy studni głębinowej i kopanej
 • naprawę pomp głębinowych, hydroforowych, obiegowych i innych
 • montaż, naprawy, regulacje hydroforów
 • prace instalacyjne
 • naprawę oraz bieżącą obsługę stacji uzdatniania wody
 • dostawa materiałów eksploatacyjnych (sól w tabletkach, nadmanganian potasu)

Korzyści

Systematyczne i staranne przeprowadzanie zabiegów czyszczenia i dezynfekcji studni oraz dezynfekcja instalacji minimalizuje zagrożenia związane z rozwojem mikroorganizmów oraz tworzeniem się biofilmu na ścianach studni i we wnętrzu instalacji.

Właściwie przeprowadzone uszczelnienie studni minimalizuje zagrożenia związane z przenikaniem do studni zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych.

Z Nami masz pewność starannie i skutecznie wykonanej usługi, co pozwoli cieszyć się całej rodzinie czystą i zdrową wodą.

Serwis studni na najwyższym poziomie

Czystość wody zależy od wielu czynników, także od rodzaju, wieku i stanu studni. Niekiedy zdarza się, że dobrej jakości wodę jest w stanie zepsuć brudna, źle eksploatowana studnia, dlatego warto okresowo przeprowadzić gruntowne jej czyszczenie. Prawidłowo przeprowadzone czyszczenie studni pozwala pozbyć się nie tylko niektórych zanieczyszczeń fizycznych, ale uzyskać także informację, że wydobywana z niej woda jest zdatna do wykorzystania w gospodarstwie domowym.

Czystość studni znacznie pomaga w utrzymaniu czystości wody!
Dlaczego My?

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w toku wieloletniej działalności związanej z czyszczeniem i regeneracją studni w Polsce, Bielsku Białej i okolicach, naszym Klientom możemy zagwarantować najwyższą jakość usług w przystępnej cenie.

Oferujemy rozwiązania dla studni kopanych i głębinowych oraz innych ujęć wody (np. samociśnień). Dysponujemy odpowiednim sprzętem i stosujemy tylko atestowane środki chemiczne, dzięki czemu czyszczenie studni kopanych wykonujemy starannie, szybko, terminowo i bezpiecznie.

W ramach czyszczenia studni kopanej wykonujemy:

 • wypompowanie wody ze studni
 • wybranie warstwy mułu i osadów (do 60 cm)
 • oczyszczenie mechaniczne (szczotkowanie ręczne)
 • czyszczenie chemiczne studni (najdokładniejsze czyszczenie cembrowiny)
 • uzupełnienie lub wykonanie podsypki żwirowej (specjalnym żwirem filtracyjnym)
 • dezynfekcja instalacji wody pitnej w budynku i studni wg zaleceń PSSE (Sanepidu)
 • dezynfekcja wody studziennej po usłudze
 • drobne naprawy (po wcześniejszym ustaleniu i w ramach możliwości technicznych)

W ramach usługi dezynfekcji studni wierconej (głębinowej) wykonujemy:

 • dezynfekcję roztworem dezynfekcyjnym na całej głębokości studni
 • dezynfekcją dna studni dezynfekantem stałym
 • dezynfekcja instalacji wody pitnej w budynku

Cennik

Głębokość w metrach

Cena

Studnie wiercone (tzw. głębinowe) do 50 m głębokości

Cena

do 4,5 od 900 zł Dezynfekcja studni od 650 zł
4,5 do 6 od 1000 zł Regeneracja studni na zapytanie
6 do 9 od 1100 zł
9 do 12 od 1200 zł

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do składania zapytań. Podane ceny obowiązują dla województwa śląskiego (do 50 km od Bielska-Białej). Cena skalkulowana dla swobodnego dostępu do studni (dojazd samochodem dostawczym, dostęp do energii elektrycznej, depozycja osadu na działce Klienta) o maksymalnej średnicy 120 cm lub studni głębinowej o głębokości do 50 m i średnicy do 300 mm. Zakres usług określono powyżej. Usługi w innych województwach oraz innych średnicach i głębokościach kalkulowane są indywidualnie.Cena usługi zostanie podana bezpośrednio przed rozpoczęciem realizacji. Cena może ulec zmianie w czasie realizacji w wyniku powstania uzasadnionych okoliczności np.silne zabrudzenia studni, duża ilość osadów, utrudniony dostęp itp.

Jeśli masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie?

kom.  790 367 115

 Skontaktuj się z Nami!

Informujemy iż usługi związane z czyszczeniem studni wykonuje Pan Tomasz Zbierski  kom 790 367 115 ,e-mail:studnie@wodawdomu.pl, w ramach działalności nierejestrowanej. Państwa dane osobowe nr telefonu i adres zostaną przekazane Panu Tomaszowi w celu realizacji usługi. Wszelkie informacje na stronie wodawdomu.pl mają charakter grzecznościowy a szczegóły realizacji będą ustalane bezpośrednio z Panem Tomaszem. Firma Hydrochemia mgr Łukasz Zyskowski nie jest stroną umów ,nie wystawia dokumentów sprzedaży i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Pana Tomasz Zbierskiego

Wszystkie usługi wykonujemy zgodnie z zaleceniem Sanepidu, normami branżowymi i przepisami prawa.

Jeśli masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie