Czyszczenie i dezynfekcja studni kopanej - Bielsko-Biała

Czyszczenie studni głębinowych i kopanej

O tym, jakiej jakości woda wykorzystywana jest w gospodarstwie domowym, decyduje między innymi stan studni, z której pochodzi. Nie tylko bowiem sam skład wody oraz to, czy zawiera zagrażające życiu bakterie, związki chemiczne itd. ma znaczenie, ale także to, czy miejsce, z którego pochodzi, jest regularnie i odpowiednio czyszczone i dezynfekowane. Cykliczna regeneracja studni głębinowych czy czyszczeni i dezynfekcja studni kopnej pozwoli usunąć niektóre fizyczne zanieczyszczenia. Da również informację na temat tego, czy woda pochodząca z danego ujścia jest zdatna do użytkowania w gospodarstwie domowym po wykonaniu badania wody. Czyszczenie i dezynfekowanie studni to zabieg taki sam jak w przypadku innych urządzeń, które wymagają okresowych przeglądów i konserwacji. Odpowiednio wyczyszczona przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości wody przeznaczonej do spożycia (pitnej).

Regularna regeneracja studni kopanych i wierconych

Zanieczyszczanie wody w studni kopanej lub w studniach głębinowych jest procesem naturalnym i nieuniknionym. Jednym ze źródeł tego stanu rzeczy jest chociażby gleba, która napływa do studni wraz z wodą. Z biegiem czasu zmienia się w warstwę mułu, a ten staje się pożywką do rozwoju mikroorganizmów m.in. chorobotwórczych. W efekcie pogarsza się stan jakość wody oraz zmniejsza wydajność studni. Oprócz tego na ścianach studni oraz instalacji zaczyna tworzyć się warstwa biofilmu, który jest siedliskiem niebezpiecznych związków i bakterii.

Uzdatnianie wody ze studni

Stałe monitorowanie i ocena stanu czystości sanitarnej studni oraz ujęć to jedyne rozwiązanie, aby utrzymać wysoką jakość wody. Tam, gdzie do czynienie mamy z  wodą do spożycia (pitną), potrzebne jest regularne czyszczenie i dezynfekcja. Aby czyszczenie i dezynfekcja oraz uzdatnianie wody pitnej było wykonane profesjonalnie, najlepiej zdać się na specjalistów takich jak pracownicy naszej firmy. Czyszczenie i dezynfekcja studni łącznie z badaniem wody powinno odbywać się co najmniej raz na dwa lata, a najlepiej – raz w roku.

Dezynfekcja i czyszczenie studni polega na:

 • wypompowaniu wody ze studni,
 • wybraniu warstwy mułu i osadów (do 50 cm),
 • oczyszczeniu mechanicznym (szczotkowaniu),
 • czyszczeniu chemicznym (najdokładniejsze czyszczenie cembrowiny),
 • uzupełnieniu lub wykonaniu podsypki żwirowej (specjalnym żwirem filtracyjnym),
 • zdezynfekowaniu studni wg. zaleceń PSSE (Sanepidu),
 • dezynfekcji instalacji wody pitnej w budynku,
 • zdezynfekowaniu wody studziennej po usłudze,
 • wykonaniu drobnych napraw takich jak np. uszczelnianie studni szybkoschnącym materiałem cementowym(po uzgodnieniu na miejscu,w ramach możliwości technicznych Wykonawcy)

Klient udostępnienia nam tylko prąd oraz wskazuje miejsca na wypompowanie wody i składowania osadów. Czyszczenie  studni powoduje z reguły kilkunastogodzinną przerwę w dostawie wody. Po upływie około tygodnia od czyszczenia i dezynfekcji studni można wykonać badanie wody, aby było ono wiarygodne. Klient już we własnym zakresie płucze instalacje i wypompowuje studnię po chlorowaniu aż do zaniku zapachu chloru.

Podczas czyszczenia i dezynfekcji studni nie używamy mycia ciśnieniowego, ponieważ wpływa ono szkodliwie na powierzchnię cembrowiny studni. Ponadto uszkadza uszczelnienia oraz powoduje, że powierzchnia robi się bardziej szorstka. Takie środowisko z kolei powoduje wzrost biofilmu. Z czyszczeniem ciśnieniowym wiąże się także rozpylenie aerozolu, który zawiera szkodliwe dla zdrowia pracowników bakterie.

Czyszczenie i dezynfekcja studni – kiedy i jakie korzyści?

Czyszczenie studni kopanej lub studni głębinowych zawsze łączy się z ich dezynfekcją. Ta ostatnia jest konieczna po każdym wejściu człowieka do studni. Czyszczenie i dezynfekcja chemiczna łącznie pozwalają usunąć zanieczyszczenia chemiczne oraz biologicze i nieraz zwiększają wydajność studni. Oba te procesy wpływają również na czystość mikrobiologiczną, poprawiają zapach, barwę, a nierzadko i smak wody. Nieznacznie też polepsza jej parametry fizykochemiczne.

Kiedy najlepiej wykonać regenerację lub czyszczenie studni głębinowych lub kopanej? Oto kilka wskazówek:

 • gdy woda stała się mętna,
 • gdy smak wody jest dziwny,
 • gdy woda ma nieprzyjemny zapach, a zwłaszcza pachnie siarkowodorem,
 • gdy woda pozostawia nalot na armaturze lub naczyniach,
 • gdy skóra po umyciu staje się podrażniona,
 • gdy woda zostawia rdzawe ślady na praniu,
 • gdy ma miejsce powódź lub studnia została zalana,
 • gdy studnia była długo nieużywana,
 • gdy doszło do jakiegoś zatrucia woda lub wystąpiły inne, niepokojące objawy.

Jakie korzyści zyskujesz z regularnego czyszczenia i dezynfekcji studni głębinowych lub kopanej? Oto kilka z nich:

 • minimalizacja zagrożenia związanego z rozwojem mikroorganizmów,
 • minimalizacja tworzenia się biofilmu na ścianach studni i we wnętrzu instalacji,
 • dokładnie uszczelniona studnia to również mniejsze zagrożenia związane z przenikaniem do niej zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych.

Bielsko – czyszczenie studni i inne usługi

Z racji tego, że nasza firma działa w miejscowości Czechowice-Dziedzice koło Bielsko-Białej, oferujemy nasze usługi dla klientów głównie z tej części Śląska. Poza czyszczeniem studni oferujemy ponadto:

 • kompleksowe badania wody,
 • dobór pomp i osprzętu dodatkowego,
 • montaż pomp i zestawów hydroforowych,
 • uzdatnianie wody ze studni i nie tylko różnymi metodami wraz z wyborem, montażem stacji uzdatniania wody,
 • dobór, dostawę i montaż promienników (lamp) UV,
 • czyszczenie i dezynfekcję instalacji wody pitnej,
 • czyszczenie chemiczne instalacji grzewczej (odkamienianie),
 • chemiczną regenerację studni wierconych,
 • wykonanie obudowy studni głębinowej i kopanej,
 • montaż i naprawę pomp głębinowych, hydroforowych i innych,
 • naprawę oraz bieżącą obsługę stacji uzdatniania wody,
 • sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych.

Mamy już 10-letnie doświadczenie w czyszczeniu i regeneracji studni zarówno kopanej, jak i głębinowych, a także w uzdatnianiu wody ze studni. Cena naszych usług jest zawsze konkurencyjna i mogą ją Państwo sprawdzić w cenniku. Zaufaj nam w tej kwestii i ciesz się zdrową oraz dobrej jakości wodą z całą rodziną!

Jeśli masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie

kom.  790 367 115

 Skontaktuj się z Nami!

Informujemy iż usługi związane z czyszczeniem studni wykonuje Pan Tomasz Zbierski  kom 790 367 115 ,e-mail:studnie@wodawdomu.pl, w ramach działalności nierejestrowanej. Państwa dane osobowe nr telefonu i adres zostaną przekazane Panu Tomaszowi w celu realizacji usługi. Wszelkie informacje na stronie wodawdomu.pl mają charakter grzecznościowy a szczegóły realizacji będą ustalane bezpośrednio z Panem Tomaszem. Firma Hydrochemia mgr Łukasz Zyskowski nie jest stroną umów ,nie wystawia dokumentów sprzedaży i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Pana Tomasz Zbierskiego