badanie wody dla sanepidu

Oferta i cennik

Jakość wody – tylko ekspertyza laboratoryjna jest wiarygodna!

Stopień zanieczyszczenia wody można oceniać wizualnie. Choć czasami jest to skuteczna metoda, to jednak nie dostarczy dokładnej informacji o bakteriach i zanieczyszczeniach. Jedynym obiektywnym sposobem kontroli wody jest jej przebadanie w profesjonalnym laboratorium według akredytowanych metod. Tylko na podstawie tak uzyskanej ekspertyzy, spełniającej normy ustalone przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia, można się dowiedzieć, czy woda jest bezpieczna i zdatna do picia. W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe badanie wody do spożycia (pitnej), które jest wykonywane według standardów honorowanych przez Sanepid w akredytowanych laboratoriach.

Profesjonalne badania wody – Bielsko Biała i cała Polska

Wykonujemy akredytowaną analizę wody zgodnie ze standardami przyjętymi przez Sanepid. Naszym klientom gwarantujemy:
• miłą i kompetentną obsługę,
• pełen profesjonalizm,
• krótkie terminy,
• atrakcyjne ceny,
• dogodne godziny poboru,
• bezpłatne doradztwo,
• atrakcyjne rabaty.

Naszą ofertę kierujemy m.in. do:

• klientów indywidualnych
• przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych
• zakładów produkcyjnych
• ośrodków rekreacyjnych, hoteli
• szkół, przedszkoli

Cennik

Poniższa analiza wody to tzw. monitoring kontrolny. Jest to zakres badań wymagany normami, stanowiący najczęściej wykonywane badanie według standardów przyjętych przez Sanepidy w całej Polsce oraz poszerzony o parametry fizykochemiczne (żelazo, mangan, twardość) będące najczęstszą przyczyną złej jakości wody w indywidualnych ujęciach.
Cena badania zawiera: przyjazd, ustalenie miejsca poboru, pobór do specjalnych pojemników, transport do laboratorium, analizę wody, opracowanie i dostarczenie wyników, fachowe porady.

Zestaw Parametry Cena
Monitoring kontrolny fizykochemia + mikrobiologia: Badanie fizykochemiczne + badanie mikrobiologiczne 429,00 zł
Badanie fizykochemiczne: -mętność
-barwa
-zapach
-odczyn pH
-żelazo ogólne
-mangan
-amoniak/jon amonowy
-azotany
-przewodność
-twardość ogólna
-azotyny
-utlenialność
299,99 zł
Badanie mikrobiologiczne: -liczba bakterii grupy coli
-liczba Escherichia coli
-Enterokoki kałowe
-Clostridium perfrigens
(dla wód powierzchniowych)
-liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h
269,00 zł

Przejdz-do-zamowienia

Oferowane przez Nas badania wody wykonywane są w laboratoriach akredytowanych i uznawanych przez PSSE (Sanepid). Dzięki temu mamy pewność wysokiej jakości oraz otrzymujemy wiarygodne wyniki. W codziennej pracy wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie laboratorium, z którym współpracujemy. W swych działaniach dążymy do zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych usług, laboratorium posiada system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) laboratorium uzyskało zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i tym samy może pobierać próbki i prowadzić badania w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia.
Obecnie zakres wykonywanych analiz obejmuje łącznie kilkadziesiąt parametrów oznaczanych w próbkach wody i ścieków. Ciągle rozwijamy naszą działalność, oferując coraz szerszy zakres badań, dostosowany do aktualnych wymagań prawnych związanych z monitoringiem wód uzdatnionych, powierzchniowych oraz ścieków.

Jeśli masz pytanie, chcesz uzyskać więcej informacji na temat badań lub chcesz złożyć zamówienie

 Skontaktuj się z Nami!