dlaczego należy badać wodę

Dlaczego należy badać wodę?

Kilka słów o wodzie
Woda jest niezbędnym elementem naszego funkcjonowania. Nasze organizmy składają się w 70% z wody, a każdego dnia zużywamy ok. 200 litrów wody na osobę. Dlatego, tak istotne jest, by używana przez nas woda była czysta i zdrowa. Niestety ponad 90% gospodarstw korzystających z indywidualnych ujęć wody (studnie kopane i głębinowe) użytkuje wodę, która nie nadaje się do spożycia. Woda w większości studni wymaga dezynfekcji i uzdatnienia. Niedbałe wykonanie studni, bliska obecność zabudowy (szamba, kanalizacja, nawożenie, chemizacja środowiska) sprzyjają zakażeniom i zanieczyszczeniom wody w stopniu dyskwalifikującym jej wykorzystanie bez odpowiedniego uzdatnienia, do celów spożywczych oraz gospodarczych.
Jeśli nie korzystasz z wodociągu
Jeśli nie korzystasz z wodociągu, gdzie za jakość dostarczonej wody odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowe, sam musisz zatroszczyć się o jakość wody w twoim domu. Najczęściej korzystamy wtedy z własnej studni: kopanej lub wierconej (głębinowej). Nawet gdy pobierana z niej woda wydaje się czysta i ma dobry smak, może nie spełniać wymagań normy dopuszczającej ją do picia oraz celów spożywczych i powinna zostać uzdatniona.
Zdrowie i oszczędność
Czasy, kiedy po wykonaniu studni doprowadzało się wodę do domu i używało bez względu na jej jakość, dawno już minęły. Coraz bardziej rośnie świadomość, że wodę można niedużym kosztem odpowiednio przygotować, aby nie tylko spełniała normy, ale głównie nie szkodziła zdrowiu – gdyż ważne jest zarówno co pijemy, w czym się myjemy oraz czym bawią się nasze dzieci. Woda nie może także oddziaływać negatywnie na instalację wodociągową w naszym domu, na urządzenia takie jak pralka, zmywarka, sanitariaty, ale także systemy grzewcze np. piec, instalację ogrzewania podłogowego lub kaloryfery.
Uzdatnianie wody
Badanie wody jest niezbędnym krokiem w celu oceny przydatności wody do spożycia oraz doboru urządzeń do uzdatniania wody. Uzdatnianie wody polega na dostosowaniu jej właściwości fizykochemicznych do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. Podstawowym czynnikiem decydującym o sposobie uzdatniania wody jest jej skład, a zatem od ustalenia składu fizykochemicznego wody należy rozpocząć proces projektowania stacji uzdatniania wody.
Z uwagi na wzrastającą dostępność informacji wiemy, że nie wystarczy jakiś filtr, lecz musi to być odpowiednio dobrane urządzenie lub kilka, tworzące Przydomową Stację Uzdatniania Wody. Uważa się, że woda bezpieczna do spożycia to taka, która zawiera różne domieszki, ale w dopuszczalnych stężeniach, ze względów zarówno zdrowotnych, jak i estetyczno – smakowych.
Pobór i transport próbki wody
Jeśli chcemy otrzymać wiarygodne wyniki, należy zwrócić uwagę na to, aby próbka była pobrana i transportowana w sposób prawidłowy. Do badań fizykochemicznych wodę można nalać do butelki po wodzie mineralnej, koniecznie pod sam korek tak, żeby nie było dostępu powietrza. Do badań mikrobiologicznych stosujemy specjalne, wyjałowione naczynia, a wodę nalewamy tak, żeby pozostał pęcherzyk powietrza. Konieczne jest wylanie z miejsca poboru znacznej objętości wody, aby jej skład nie był konsekwencją czyszczenia instalacji wodociągowej, czy też rur, przez które wypływa woda ze studni. Przy nalewaniu do butelki woda nie może się chlapać, musi płynąć spokojnym strumieniem. Nawet jeśli próbkę pobiera specjalista, zwracajmy uwagę na sposób poboru, szczególnie przy zamawianiu badań mikrobiologicznych (wtedy niezbędne jest zdezynfekowanie wylewki) – w przeciwnym wypadku dostaniemy informacje o przerażającym skażeniu wody, co nie musi być zgodne z rzeczywistością. Należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami poboru i przestrzegać ich w każdym punkcie, jeśli chcemy otrzymać prawdziwe informacje i miarodajne wyniki. Z uwagi na wysoki koszt nie zamawia się pełnej analizy wody. Zwykle podstawowa (tzw. monitoring kontrolny) zupełnie wystarczy, żeby stwierdzić, czy można bezpiecznie używać wody i jakie procesy uzdatniania wody należy zastosować. Poszczególne, najistotniejsze wskaźniki jakości wody zostały scharakteryzowane tutaj.
Dlaczego wodę ze studni warto badać co najmniej raz w roku?
Wynik badania rozwieje ewentualne obawy lub pozwoli dobrać urządzenia do uzdatniania, jeśli okażą się potrzebne. Badanie jakości wody z przydomowej studni powinno się powtarzać co roku, aby mieć pewność, że jej jakość się nie pogorszyła, na przykład na skutek przenikania do wód gruntowych nieczystości z nieszczelnego szamba lub środków używanych do nawożenia pól i ochrony roślin. Takie zagrożenie dotyczy zwłaszcza studni, w których woda jest pobierana z niedużej głębokości. Należy, także pamiętać o stopniowym pogarszaniu się jakości wody w studniach wierconych.
Zbadaj koniecznie wodę, w przypadku gdy:
• jest mętna,
• smak wydaje Ci się dziwny,
• ma nieprzyjemny zapach (szczególnie siarkowodoru), w takim wypadku trzeba reagować bardzo szybko,
• po umyciu masz podrażnioną skórę,
• pozostawia rdzawe ślady na przyborach sanitarnych lub praniu,
• pozostawia szary, lub biały nalot na armaturze, lub naczyniach,
• po powodzi, lub zalaniu studni,
• w przypadku gdy studnia była długo nieużywana,
• po każdorazowym wejściu człowieka do studni,
• w przypadku zatrucia, lub innych niepokojących objawów,
• jeśli z wody stale korzystają dzieci, osoby starsze lub o obniżonej odporności.
Co badać?
Badanie wody dzieli się na analizę parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. W skrócie jest to: fizykochemia i mikrobiologia. Standardowy zakres badania wody podany jest w cenniku. Zakres badań oraz sposób poboru określają normy i rozporządzenia. Opis badanych parametrów znajdziesz tutaj.
Rokrocznie należy wykonać badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne w zakresie monitoringu kontrolnego, a w przypadku gdy woda budzi podejrzenie, należy zasięgnąć fachowej opinii co do dodatkowego zakresu badań.

Przejdz-do-zamowienia

Jeśli masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie

 Skontaktuj się z Nami!